Identita

Sme rodinnou spoločnosťou ktorá v roku 2009 naviazala na úspešnú činnosť vykonávanú prostredníctvom živnosti od rodu 1993 a od roku 1996 v oblasti starostlivosti o klientov spoločnosti Danfoss, divízia elektrické pohony. Rozsiahle skúsenosti nadobudnuté pri servise, uvádzaní do prevádzky frekvenčných meničov, motorových spúšťačov našim klientom zaručujú len tú najprofesionálnejšiu starostlivosť akú môžete dostať k výrobkom spoločnosti Danfoss.
Zaoberáme sa servisom, pravidelnou údržbou, uvedením do prevádzky, poradenstvom a školením.
Výhradný autorizovaný
servisný partner
a
obchodný partner danfoss